Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Βαράκια άκρων

Αποτελέσματα

Tιμή 6,50 €Έκπτωση15%5,50 €
10-432-047
5.50
https://cdn.kinissis.eu/cdn/farfuture/YOsA6tiV1QEZ3Lpp7e9_oNl3odJ7gepCEJNHevN2mBQ/1521131588/sites/default/files/Images/%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%A1%CE%9F%CE%9F%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%9D%CE%91%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%91%CE%9E%CE%95%CE%A3%CE%9F%CE%A5%CE%91%CE%A1/%CE%92%CE%AC%CF%81%CE%B7%2C%20%CE%9C%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%B5%CF%82%2C%20%CE%91%CE%BB%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B5%CF%82/10-432-047_varakia_akrwn_ahf-071_800x600.jpg
https://www.kinissis.eu/mikroorgana-gymnastikis-kai-axesouar-askisis/vari-varakia/varakia-akron/2-varakia-cherion-podion-05kg-toorx-ahf-071
2 Βαράκια Χεριών - Ποδιών 0,5kg TOORX AHF-071
Κωδικός 10-432-047
Διαθέσιμο / Παράδοση σε 1-3 ημέρες
Tιμή 7,40 €Έκπτωση9%6,70 €
04-008-44163
6.70
https://cdn.kinissis.eu/cdn/farfuture/EMPGD669bvIxlsTSzexnHdU8IOpTvVO7_Drr3_08W7k/1521131585/sites/default/files/media/44164.jpg
https://www.kinissis.eu/mikroorgana-gymnastikis-kai-axesouar-askisis/vari-varakia/varakia-akron/varakia-podion-05kgx2tem44163-amila
Βαράκια Ποδιών 0,5kgx2τεμ.44163 Amila
Κωδικός 04-008-44163
Διαθέσιμο / Παράδοση σε 1-3 ημέρες
Tιμή 8,20 €Έκπτωση9%7,50 €
04-008-44118
7.50
https://cdn.kinissis.eu/cdn/farfuture/4umdu_XbR_pKg3PEWD3CctszsRlIdnHrs-j-3DHFADc/1521130896/sites/default/files/media/44118.jpg
https://www.kinissis.eu/mikroorgana-gymnastikis-kai-axesouar-askisis/vari-varakia/varakia-akron/varakia-karpou-05kgx2tem-neoprene-44118-amila
Βαράκια Καρπού 0,5kgx2τεμ. neoprene 44118 Amila
Κωδικός 04-008-44118
Διαθέσιμο / Παράδοση σε 1-3 ημέρες
Tιμή 8,90 €Έκπτωση10%8,00 €
04-008-44114
8.00
https://cdn.kinissis.eu/cdn/farfuture/MD9_kJ55oG68seD2l0yiJTrGZgPE38Puye5K0JPKCjA/1521131585/sites/default/files/media/44114.jpg
https://www.kinissis.eu/mikroorgana-gymnastikis-kai-axesouar-askisis/vari-varakia/varakia-akron/varakia-akron-05kgx2tem-neoprene-44114-amila
Βαράκια Άκρων 0,5kgx2τεμ. neoprene 44114 Amila
Κωδικός 04-008-44114
Διαθέσιμο / Παράδοση σε 1-3 ημέρες
Tιμή 8,80 €Έκπτωση9%8,00 €
04-008-44164
8.00
https://cdn.kinissis.eu/cdn/farfuture/EMPGD669bvIxlsTSzexnHdU8IOpTvVO7_Drr3_08W7k/1521131585/sites/default/files/media/44164.jpg
https://www.kinissis.eu/mikroorgana-gymnastikis-kai-axesouar-askisis/vari-varakia/varakia-akron/varakia-podion-10kgx2tem44164-amila
Βαράκια Ποδιών 1,0kgx2τεμ.44164 Amila
Κωδικός 04-008-44164
Διαθέσιμο / Παράδοση σε 1-3 ημέρες
Tιμή 9,90 €Έκπτωση15%8,40 €
10-432-048
8.40
https://cdn.kinissis.eu/cdn/farfuture/vH4ft0dTWogBDkE7l2fnO5WRJnNVRUtaxmNxGdqKXds/1521130899/sites/default/files/Images/%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%A1%CE%9F%CE%9F%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%9D%CE%91%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%91%CE%9E%CE%95%CE%A3%CE%9F%CE%A5%CE%91%CE%A1/%CE%92%CE%AC%CF%81%CE%B7%2C%20%CE%9C%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%B5%CF%82%2C%20%CE%91%CE%BB%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B5%CF%82/10-432-048_varakia_akrwn_ahf-072_800x600.jpg
https://www.kinissis.eu/mikroorgana-gymnastikis-kai-axesouar-askisis/vari-varakia/varakia-akron/2-varakia-cherion-podion-10kg-toorx-ahf-072
2 Βαράκια Χεριών - Ποδιών 1,0kg TOORX AHF-072
Κωδικός 10-432-048
Διαθέσιμο / Παράδοση σε 1-3 ημέρες
Tιμή 11,50 €Έκπτωση15%9,80 €
10-400-347
9.80
https://cdn.kinissis.eu/cdn/farfuture/XQCJ3aantTlvIsw8tBQkUHzWK3RcHtQv0FrcomK8Zuc/1521131588/sites/default/files/media/barakia_akron_kettler.jpg
https://www.kinissis.eu/mikroorgana-gymnastikis-kai-axesouar-askisis/vari-varakia/varakia-akron/varakia-akron-05kg-basic-kettler-7373-250
Βαράκια άκρων 0,5kg Basic Kettler 7373-250
Κωδικός 10-400-347
Διαθέσιμο / Παράδοση σε 1-3 ημέρες
Tιμή 11,10 €Έκπτωση11%9,90 €
04-008-44115
9.90
https://cdn.kinissis.eu/cdn/farfuture/9XrV3G9ICs4syXSF_iDldGYuMHb69eD17xqy-3uVbKk/1533547354/sites/default/files/2018-08/04-008-44115_amila_varakia_akron-1kg.jpg
https://www.kinissis.eu/mikroorgana-gymnastikis-kai-axesouar-askisis/vari-varakia/varakia-akron/2-varakia-akron-1kg-neoprene-44115-amila
2 Βαράκια Άκρων 1kg Neoprene 44115 Amila
Κωδικός 04-008-44115
Διαθέσιμο / Παράδοση σε 1-3 ημέρες
Tιμή 11,60 €Έκπτωση15%9,90 €
10-400-226
9.90
https://cdn.kinissis.eu/cdn/farfuture/7L2pHIZZcm1voYMOW4VZc8mvXH7zm8iCDFw5Izioanw/1521130893/sites/default/files/media/10-400-226_varakia_xerion.jpg
https://www.kinissis.eu/mikroorgana-gymnastikis-kai-axesouar-askisis/vari-varakia/varakia-akron/2-varakia-cherion-05kg-me-lavi-kettler-7361-400
2 Βαράκια Χεριών 0,5kg με Λαβή Kettler 7361-400
Κωδικός 10-400-226
Διαθέσιμο / Παράδοση σε 1-3 ημέρες
Tιμή 11,50 €Έκπτωση10%10,40 €
04-008-44165
10.40
https://cdn.kinissis.eu/cdn/farfuture/EMPGD669bvIxlsTSzexnHdU8IOpTvVO7_Drr3_08W7k/1521131585/sites/default/files/media/44164.jpg
https://www.kinissis.eu/mikroorgana-gymnastikis-kai-axesouar-askisis/vari-varakia/varakia-akron/varakia-podion-15kgx2tem44165-amila
Βαράκια Ποδιών 1,5kgx2τεμ.44165 Amila
Κωδικός 04-008-44165
Διαθέσιμο / Παράδοση σε 1-3 ημέρες
Tιμή 13,90 €Έκπτωση15%11,80 €
10-432-049
11.80
https://cdn.kinissis.eu/cdn/farfuture/24wV15UV6d5y1VymH2WK6s8YlXxoSQOXHLsNmHG3S80/1521131588/sites/default/files/Images/%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%A1%CE%9F%CE%9F%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%9D%CE%91%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%91%CE%9E%CE%95%CE%A3%CE%9F%CE%A5%CE%91%CE%A1/%CE%92%CE%AC%CF%81%CE%B7%2C%20%CE%9C%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%B5%CF%82%2C%20%CE%91%CE%BB%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B5%CF%82/10-432-049_varakia_akrwn_ahf-073_800x600.jpg
https://www.kinissis.eu/mikroorgana-gymnastikis-kai-axesouar-askisis/vari-varakia/varakia-akron/2-varakia-cherion-podion-15kg-toorx-ahf-073
2 Βαράκια Χεριών - Ποδιών 1,5kg TOORX AHF-073
Κωδικός 10-432-049
Διαθέσιμο / Παράδοση σε 1-3 ημέρες
Tιμή 13,10 €Έκπτωση10%11,80 €
04-008-44166
11.80
https://cdn.kinissis.eu/cdn/farfuture/HNsoE-L979-RhJNqfnc2lJ9RaQ1ONViCj8lGp67su8g/1533547099/sites/default/files/2018-08/04-008-44166-amila-varakia-akron-2kg.jpg
https://www.kinissis.eu/mikroorgana-gymnastikis-kai-axesouar-askisis/vari-varakia/varakia-akron/2-varakia-podion-2kg-44166-amila
2 Βαράκια Ποδιών 2kg 44166 Amila
Κωδικός 04-008-44166
Διαθέσιμο / Παράδοση σε 1-3 ημέρες
Tιμή 14,60 €Έκπτωση16%12,30 €
04-008-44116
12.30
https://cdn.kinissis.eu/cdn/farfuture/MD9_kJ55oG68seD2l0yiJTrGZgPE38Puye5K0JPKCjA/1521131585/sites/default/files/media/44114.jpg
https://www.kinissis.eu/mikroorgana-gymnastikis-kai-axesouar-askisis/vari-varakia/varakia-akron/varakia-akron-15kgx2tem-neoprene-44116-amila
Βαράκια Άκρων 1,5kgx2τεμ. neoprene 44116 Amila
Κωδικός 04-008-44116
Διαθέσιμο / Παράδοση σε 1-3 ημέρες
Tιμή 15,50 €Έκπτωση15%13,20 €
10-400-348
13.20
https://cdn.kinissis.eu/cdn/farfuture/XQCJ3aantTlvIsw8tBQkUHzWK3RcHtQv0FrcomK8Zuc/1521131588/sites/default/files/media/barakia_akron_kettler.jpg
https://www.kinissis.eu/mikroorgana-gymnastikis-kai-axesouar-askisis/vari-varakia/varakia-akron/varakia-akron-2x1kg-basic-kettler-7373-260
Βαράκια άκρων 2x1kg Basic Kettler 7373-260
Κωδικός 10-400-348
Διαθέσιμο / Παράδοση σε 1-3 ημέρες
Tιμή 16,80 €Έκπτωση15%14,20 €
04-008-44145
14.20
https://cdn.kinissis.eu/cdn/farfuture/CimT-6iX6WZCFBo3HwTu32Wwg6jp7tu8kV7RFaF_3-k/1521130895/sites/default/files/Images/%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%A1%CE%9F%CE%9F%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%9D%CE%91%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%91%CE%9E%CE%95%CE%A3%CE%9F%CE%A5%CE%91%CE%A1/%CE%92%CE%AC%CF%81%CE%B7%2C%20%CE%9C%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%B5%CF%82%2C%20%CE%91%CE%BB%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B5%CF%82/44145_antigrafi.jpg
https://www.kinissis.eu/mikroorgana-gymnastikis-kai-axesouar-askisis/vari-varakia/varakia-akron/varakia-podion-rythmizomena-25kg-x-2tem-amila-44145
Βαράκια Ποδιών Ρυθμιζόμενα 2,5kg x 2τεμ Amila 44145
Κωδικός 04-008-44145
Διαθέσιμο / Παράδοση σε 1-3 ημέρες
Tιμή 17,90 €Έκπτωση15%15,20 €
10-432-082
15.20
https://cdn.kinissis.eu/cdn/farfuture/-nhnXP2rIMk5oTJV99MNaYZWnH8IBhrCI36ozouog-g/1521131588/sites/default/files/Images/%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%A1%CE%9F%CE%9F%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%9D%CE%91%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%91%CE%9E%CE%95%CE%A3%CE%9F%CE%A5%CE%91%CE%A1/%CE%92%CE%AC%CF%81%CE%B7%2C%20%CE%9C%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%B5%CF%82%2C%20%CE%91%CE%BB%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B5%CF%82/10-432-082.jpg
https://www.kinissis.eu/mikroorgana-gymnastikis-kai-axesouar-askisis/vari-varakia/varakia-akron/2-varakia-cherion-podion-2kg-toorx-ahf-094
2 Βαράκια Χεριών - Ποδιών 2kg TOORX AHF-094
Κωδικός 10-432-082
Διαθέσιμο / Παράδοση σε 1-3 ημέρες
Tιμή 18,90 €Έκπτωση15%16,10 €
10-432-083
16.10
https://cdn.kinissis.eu/cdn/farfuture/9aMG-aRpmkIokauWdc7b3BCX2A1YtQvOh-XU57CESFI/1521131588/sites/default/files/media/10-432-083_vari_akron_rythmizomena_toorx_0.jpg
https://www.kinissis.eu/mikroorgana-gymnastikis-kai-axesouar-askisis/vari-varakia/varakia-akron/vari-akron-rythmizomena-2x25kg-toorx-ahf-093
Βάρη άκρων ρυθμιζόμενα 2x2,5kg TOORX AHF-093
Κωδικός 10-432-083
Διαθέσιμο / Παράδοση σε 1-3 ημέρες
Tιμή 19,50 €Έκπτωση15%16,60 €
10-400-349
16.60
https://cdn.kinissis.eu/cdn/farfuture/XQCJ3aantTlvIsw8tBQkUHzWK3RcHtQv0FrcomK8Zuc/1521131588/sites/default/files/media/barakia_akron_kettler.jpg
https://www.kinissis.eu/mikroorgana-gymnastikis-kai-axesouar-askisis/vari-varakia/varakia-akron/varakia-akron-2x15kg-basic-kettler-7373-270
Βαράκια άκρων 2x1,5kg Basic Kettler 7373-270
Κωδικός 10-400-349
Διαθέσιμο / Παράδοση σε 1-3 ημέρες