Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Βαράκια άκρων

Αποτελέσματα

Tιμή 6,50 €Έκπτωση5%6,20 €
10-432-047
6.20
https://cdn.kinissis.eu/cdn/farfuture/YOsA6tiV1QEZ3Lpp7e9_oNl3odJ7gepCEJNHevN2mBQ/1521131588/sites/default/files/Images/%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%A1%CE%9F%CE%9F%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%9D%CE%91%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%91%CE%9E%CE%95%CE%A3%CE%9F%CE%A5%CE%91%CE%A1/%CE%92%CE%AC%CF%81%CE%B7%2C%20%CE%9C%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%B5%CF%82%2C%20%CE%91%CE%BB%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B5%CF%82/10-432-047_varakia_akrwn_ahf-071_800x600.jpg
https://www.kinissis.eu/mikroorgana-gymnastikis-kai-axesouar-askisis/vari-varakia/varakia-akron/2-varakia-cherion-podion-05kg-toorx-ahf-071
2 Βαράκια Χεριών - Ποδιών 0,5kg TOORX AHF-071
Κωδικός 10-432-047
Διαθέσιμο / Παράδοση σε 1-5 ημέρες
Tιμή 7,20 €Έκπτωση10%6,50 €
04-008-94951
6.50
https://cdn.kinissis.eu/cdn/farfuture/Jlk64lKDqN31auOFezoxjyrfNUySDBs2CmYI5fjy0HI/1630483588/sites/default/files/2021-09/vari-akrwn-2x0.5kg-94951-amila.jpg
https://www.kinissis.eu/mikroorgana-gymnastikis-kai-axesouar-askisis/vari-varakia/varakia-akron/varakia-akron-2x05kg-94951-amila
Βαράκια Άκρων 2x0.5kg 94951 Amila
Κωδικός 04-008-94951
Διαθέσιμο / Παράδοση σε 1-5 ημέρες
Tιμή 9,30 €Έκπτωση11%8,30 €
04-008-44114
8.30
https://cdn.kinissis.eu/cdn/farfuture/7cU0jv8ZJMtqN-LBBQKwPE8ATsmbS4RUtX-E-cZ7EFM/1571217607/sites/default/files/2019-10/neopre-baraki-0.5-kg-amila.jpg
https://www.kinissis.eu/mikroorgana-gymnastikis-kai-axesouar-askisis/vari-varakia/varakia-akron/varakia-akron-05kgx2tem-neoprene-44114-amila
Βαράκια Άκρων 0,5kgx2τεμ. neoprene 44114 Amila
Κωδικός 04-008-44114
Διαθέσιμο / Παράδοση σε 1-5 ημέρες
Tιμή 10,40 €Έκπτωση11%9,30 €
04-008-44130
9.30
https://cdn.kinissis.eu/cdn/farfuture/oZ8PF9tVYW_umqKOP8JIILlhxWylbWXA_ZFb9I0a9-Q/1540909499/sites/default/files/2018-10/04-008-44130-barakia-akron-karpon-amila.jpg
https://www.kinissis.eu/mikroorgana-gymnastikis-kai-axesouar-askisis/vari-varakia/varakia-akron/varakia-akron-karpou-2x050kg-44130-amila
Βαράκια Άκρων - Καρπού 2x0,50kg 44130 Amila
Κωδικός 04-008-44130
Διαθέσιμο / Παράδοση σε 1-5 ημέρες
Tιμή 10,70 €Έκπτωση13%9,30 €
04-008-94952
9.30
https://cdn.kinissis.eu/cdn/farfuture/ipcCp8KzyYhN2GfwNlc8rRC748qq2a7rU1ws5Z6BRnY/1630483035/sites/default/files/2021-09/vari-akrwn-2x1kg-94952-amila.jpg
https://www.kinissis.eu/mikroorgana-gymnastikis-kai-axesouar-askisis/vari-varakia/varakia-akron/varakia-akron-2x1kg-94952-amila
Βαράκια Άκρων 2x1kg 94952 Amila
Κωδικός 04-008-94952
Διαθέσιμο / Παράδοση σε 1-5 ημέρες
Tιμή 10,50 €Έκπτωση6%9,90 €
10-432-048
9.90
https://cdn.kinissis.eu/cdn/farfuture/vH4ft0dTWogBDkE7l2fnO5WRJnNVRUtaxmNxGdqKXds/1521130899/sites/default/files/Images/%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%A1%CE%9F%CE%9F%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%9D%CE%91%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%91%CE%9E%CE%95%CE%A3%CE%9F%CE%A5%CE%91%CE%A1/%CE%92%CE%AC%CF%81%CE%B7%2C%20%CE%9C%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%B5%CF%82%2C%20%CE%91%CE%BB%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B5%CF%82/10-432-048_varakia_akrwn_ahf-072_800x600.jpg
https://www.kinissis.eu/mikroorgana-gymnastikis-kai-axesouar-askisis/vari-varakia/varakia-akron/2-varakia-cherion-podion-10kg-toorx-ahf-072
2 Βαράκια Χεριών - Ποδιών 1,0kg TOORX AHF-072
Κωδικός 10-432-048
Διαθέσιμο / Παράδοση σε 1-5 ημέρες
Tιμή 11,30 €Έκπτωση10%10,20 €
04-008-44115
10.20
https://cdn.kinissis.eu/cdn/farfuture/9XrV3G9ICs4syXSF_iDldGYuMHb69eD17xqy-3uVbKk/1533547354/sites/default/files/2018-08/04-008-44115_amila_varakia_akron-1kg.jpg
https://www.kinissis.eu/mikroorgana-gymnastikis-kai-axesouar-askisis/vari-varakia/varakia-akron/2-varakia-akron-1kg-neoprene-44115-amila
2 Βαράκια Άκρων 1kg Neoprene 44115 Amila
Κωδικός 04-008-44115
Διαθέσιμο / Παράδοση σε 1-5 ημέρες
Tιμή 14,00 €Έκπτωση11%12,50 €
04-008-44131
12.50
https://cdn.kinissis.eu/cdn/farfuture/ga5_-sujl2sBkSai9BYgYiX9iTmx0NvJfuy4pG2Y4qs/1540911122/sites/default/files/2018-10/04-008-44131-barakia-akron-karpon-amila.jpg
https://www.kinissis.eu/mikroorgana-gymnastikis-kai-axesouar-askisis/vari-varakia/varakia-akron/varakia-akron-karpou-2x1kg-44131-amila
Βαράκια Άκρων - Καρπού 2x1kg 44131 Amila
Κωδικός 04-008-44131
Διαθέσιμο / Παράδοση σε 1-5 ημέρες
Tιμή 14,00 €Έκπτωση11%12,50 €
04-008-94953
12.50
https://cdn.kinissis.eu/cdn/farfuture/gvSCPoqF0uLRVMT2Y6T5rmA0nxiuhTK_liRS_5Dm088/1605870053/sites/default/files/2020-11/varakia-akrwn-neoprene-2x15kg-94953-kouti-amila.jpg
https://www.kinissis.eu/mikroorgana-gymnastikis-kai-axesouar-askisis/vari-varakia/varakia-akron/varakia-akron-15kgx2-94953-amila
Βαράκια Άκρων 1,5kgx2 94953 Amila
Κωδικός 04-008-94953
Διαθέσιμο / Παράδοση σε 1-5 ημέρες
Tιμή 14,00 €Έκπτωση5%13,30 €
10-432-049
13.30
https://cdn.kinissis.eu/cdn/farfuture/24wV15UV6d5y1VymH2WK6s8YlXxoSQOXHLsNmHG3S80/1521131588/sites/default/files/Images/%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%A1%CE%9F%CE%9F%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%9D%CE%91%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%91%CE%9E%CE%95%CE%A3%CE%9F%CE%A5%CE%91%CE%A1/%CE%92%CE%AC%CF%81%CE%B7%2C%20%CE%9C%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%B5%CF%82%2C%20%CE%91%CE%BB%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B5%CF%82/10-432-049_varakia_akrwn_ahf-073_800x600.jpg
https://www.kinissis.eu/mikroorgana-gymnastikis-kai-axesouar-askisis/vari-varakia/varakia-akron/2-varakia-cherion-podion-15kg-toorx-ahf-073
2 Βαράκια Χεριών - Ποδιών 1,5kg TOORX AHF-073
Κωδικός 10-432-049
Διαθέσιμο / Παράδοση σε 1-5 ημέρες
Tιμή 15,00 €Έκπτωση10%13,50 €
04-008-44116
13.50
https://cdn.kinissis.eu/cdn/farfuture/Laj34sSYmjsPaWItOES83gxguf8PrmBuKSUxZBlesp8/1571217163/sites/default/files/2019-10/neopre-baraki-1.5-kg-amila.jpg
https://www.kinissis.eu/mikroorgana-gymnastikis-kai-axesouar-askisis/vari-varakia/varakia-akron/varakia-akron-15kgx2tem-neoprene-44116-amila
Βαράκια Άκρων 1,5kgx2τεμ. neoprene 44116 Amila
Κωδικός 04-008-44116
Διαθέσιμο / Παράδοση σε 1-5 ημέρες
Tιμή 17,90 €Έκπτωση5%17,00 €
10-432-082
17.00
https://cdn.kinissis.eu/cdn/farfuture/fYhqkZlIeemv_rJAUmA2I_IMzsY1nIQ123AlhG15zzc/1552392259/sites/default/files/2019-03/10-432-082-varakia-akron-2kg-toorx-ahf-094.jpg
https://www.kinissis.eu/mikroorgana-gymnastikis-kai-axesouar-askisis/vari-varakia/varakia-akron/2-varakia-cherion-podion-2kg-toorx-ahf-094
2 Βαράκια Χεριών - Ποδιών 2kg TOORX AHF-094
Κωδικός 10-432-082
Διαθέσιμο / Παράδοση σε 1-5 ημέρες
Tιμή 18,90 €Έκπτωση5%18,00 €
10-432-083
18.00
https://cdn.kinissis.eu/cdn/farfuture/9aMG-aRpmkIokauWdc7b3BCX2A1YtQvOh-XU57CESFI/1521131588/sites/default/files/media/10-432-083_vari_akron_rythmizomena_toorx_0.jpg
https://www.kinissis.eu/mikroorgana-gymnastikis-kai-axesouar-askisis/vari-varakia/varakia-akron/vari-akron-rythmizomena-2x25kg-toorx-ahf-093
Βάρη άκρων ρυθμιζόμενα 2x2,5kg TOORX AHF-093
Κωδικός 10-432-083
Διαθέσιμο / Παράδοση σε 1-5 ημέρες
Tιμή 21,90 €Έκπτωση11%19,60 €
04-008-44149
19.60
https://cdn.kinissis.eu/cdn/farfuture/drhssavo8i4xLFN8ffUjTM9cnftdLD4xUW0L8UZZy40/1579857882/sites/default/files/2020-01/bari-akron-ruthmizomena-2.5kg-amila.jpg
https://www.kinissis.eu/mikroorgana-gymnastikis-kai-axesouar-askisis/vari-varakia/varakia-akron/varakia-akron-rythmizomena-2x25kg-44149-amila
Βαράκια άκρων ρυθμιζόμενα 2x2,5kg 44149 Amila
Κωδικός 04-008-44149
Διαθέσιμο / Παράδοση σε 1-5 ημέρες
Tιμή 22,20 €Έκπτωση10%20,00 €
04-008-44140
20.00
https://cdn.kinissis.eu/cdn/farfuture/sOuKE8IV1sWT0Y64jvJ7aofVxp8varzrxExwEKxSioM/1615890758/sites/default/files/2021-03/varakia-akrwn-rythmizomena-15kg-44140-amila.jpg
https://www.kinissis.eu/mikroorgana-gymnastikis-kai-axesouar-askisis/vari-varakia/varakia-akron/varakia-podion-rythmizomena-15kgx2tem-44140-amila
Βαράκια Ποδιών Ρυθμιζόμενα 1,5kgx2τεμ. 44140 Amila
Κωδικός 04-008-44140
Διαθέσιμο / Παράδοση σε 1-5 ημέρες
Tιμή 25,10 €Έκπτωση10%22,60 €
04-008-94955
22.60
https://cdn.kinissis.eu/cdn/farfuture/KdVSykOaJFCPwENZxXIElpr1Da09B8nMqQjkGkYbB00/1648714457/sites/default/files/2022-03/varakia-akrwn-94955-amila.jpg
https://www.kinissis.eu/mikroorgana-gymnastikis-kai-axesouar-askisis/vari-varakia/varakia-akron/varakia-akron-3kgx2-94955-amila
Βαράκια Άκρων 3kgx2 94955 Amila
Κωδικός 04-008-94955
Διαθέσιμο / Παράδοση σε 1-5 ημέρες
Tιμή 25,80 €Έκπτωση10%23,20 €
04-008-44141
23.20
https://cdn.kinissis.eu/cdn/farfuture/BAnXv8grjyPiYjSAxP9UmiETZlOkwoZDmlNT32YCIto/1521131584/sites/default/files/media/44140.jpg
https://www.kinissis.eu/mikroorgana-gymnastikis-kai-axesouar-askisis/vari-varakia/varakia-akron/varakia-podion-rythmizomena-20kgx2tem-44141-amila
Βαράκια Ποδιών Ρυθμιζόμενα 2,0kgx2τεμ. 44141 Amila
Κωδικός 04-008-44141
Διαθέσιμο / Παράδοση σε 1-5 ημέρες
Tιμή 31,10 €Έκπτωση10%27,90 €
04-008-44144
27.90
https://cdn.kinissis.eu/cdn/farfuture/hTaXFh_k372N8AfUDbf2U-933hfg_QjUmwNpUjBc9LY/1595848722/sites/default/files/2020-07/barakia-akron-2-250kg-amila.jpg
https://www.kinissis.eu/mikroorgana-gymnastikis-kai-axesouar-askisis/vari-varakia/varakia-akron/varakia-podion-rythmizomena-25kgx2tem-44144-amila
Βαράκια Ποδιών Ρυθμιζόμενα 2,5kgx2τεμ. 44144 Amila
Κωδικός 04-008-44144
Διαθέσιμο / Παράδοση σε 1-5 ημέρες