Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Power Bags & Smash Bags Crossfit

Αποτελέσματα

Tιμή

Αρχική τιμή:16,20 €

14,60 €
04-008-90751
14.60
https://cdn.kinissis.eu/cdn/farfuture/Cz1rzhMk5xov0_ROWLCDB4tQsk-GP3elBG6EH_w8rIA/1695817202/sites/default/files/2023-09/diskos-varidio-soft-grip-2kg.jpg
https://www.kinissis.eu/mikroorgana-gymnastikis-kai-axesouar-askisis/vari-varakia/power-bags/soft-grip-diskos-me-varos-2kg-90751-amila
Soft Grip Δίσκος με βάρος 2kg 90751 Amila
Κωδικός 04-008-90751
Διαθέσιμο / Παράδοση σε 1-5 ημέρες
Tιμή

Αρχική τιμή:17,10 €

15,90 €
04-008-90752
15.90
https://cdn.kinissis.eu/cdn/farfuture/JQai4I_9yRZKXvZ22h6P7L1q6MK69eFHhXnNze_lu4o/1695820963/sites/default/files/2023-09/diskos-varidio-soft-grip-4kg.jpg
https://www.kinissis.eu/mikroorgana-gymnastikis-kai-axesouar-askisis/vari-varakia/power-bags/soft-grip-diskos-me-varos-4kg-90752-amila
Soft Grip Δίσκος με βάρος 4kg 90752 Amila
Κωδικός 04-008-90752
Διαθέσιμο / Παράδοση σε 1-5 ημέρες
Tιμή

Αρχική τιμή:20,30 €

18,90 €
04-008-90753
18.90
https://cdn.kinissis.eu/cdn/farfuture/oY8Qi7ULh4RtuIxveOI0LMIEbPSMsjwWMatDm2R0XQs/1695813384/sites/default/files/2023-09/diskos-varidio-soft-grip-6kg.jpg
https://www.kinissis.eu/mikroorgana-gymnastikis-kai-axesouar-askisis/vari-varakia/power-bags/soft-grip-diskos-me-varos-6kg-90753-amila
Soft Grip Δίσκος με βάρος 6kg 90753 Amila
Κωδικός 04-008-90753
Διαθέσιμο / Παράδοση σε 1-5 ημέρες
Tιμή

Αρχική τιμή:23,80 €

21,40 €
04-008-90754
21.40
https://cdn.kinissis.eu/cdn/farfuture/poJ3WM7tjYcHVn2wOtbALdRt6T0OwwAcSCdEykPWXOo/1695818453/sites/default/files/2023-09/diskos-varidio-soft-grip-8kg.jpg
https://www.kinissis.eu/mikroorgana-gymnastikis-kai-axesouar-askisis/vari-varakia/power-bags/soft-grip-diskos-me-varos-8kg-90754-amila
Soft Grip Δίσκος με βάρος 8kg 90754 Amila
Κωδικός 04-008-90754
Διαθέσιμο / Παράδοση σε 1-5 ημέρες
Tιμή

Αρχική τιμή:26,30 €

24,00 €
04-008-90755
24.00
https://cdn.kinissis.eu/cdn/farfuture/V8kGxL7n9Ttxi826dJ2VkY1Z-rmKBk9Dy8DJHs6irGQ/1695821841/sites/default/files/2023-09/diskos-varidio-soft-grip-10kg.jpg
https://www.kinissis.eu/mikroorgana-gymnastikis-kai-axesouar-askisis/vari-varakia/power-bags/soft-grip-diskos-me-varos-10kg-90755-amila
Soft Grip Δίσκος με βάρος 10kg 90755 Amila
Κωδικός 04-008-90755
Διαθέσιμο / Παράδοση σε 1-5 ημέρες
Tιμή

Αρχική τιμή:29,90 €

26,90 €
04-008-90756
26.90
https://cdn.kinissis.eu/cdn/farfuture/xbsnN6xJox99b6DBjAiam-FdelYcMdNjqGv5uLoV-78/1695818179/sites/default/files/2023-09/diskos-varidio-soft-grip-12kg.jpg
https://www.kinissis.eu/mikroorgana-gymnastikis-kai-axesouar-askisis/vari-varakia/power-bags/soft-grip-diskos-me-varos-12kg-90756-amila
Soft Grip Δίσκος με βάρος 12kg 90756 Amila
Κωδικός 04-008-90756
Διαθέσιμο / Παράδοση σε 1-5 ημέρες
Power Bags & Smash Bags Crossfit

Fitness Bag Σάκος Βάρους 5kg Amila 44661

Tιμή

Αρχική τιμή:45,00 €

34,90 €
04-008-44661
34.90
https://cdn.kinissis.eu/cdn/farfuture/CXnfgWpgJmxrluVng3weDWE2gHw13WqIjjt9jzta9rA/1528202453/sites/default/files/2018-06/04-008-44661_amila_power_bag_5kg_44661.jpg
https://www.kinissis.eu/mikroorgana-gymnastikis-kai-axesouar-askisis/vari-varakia/power-bags/fitness-bag-sakos-varous-5kg-amila-44661
Fitness Bag Σάκος Βάρους 5kg Amila 44661
Κωδικός 04-008-44661
Διαθέσιμο / Παράδοση σε 1-5 ημέρες
Power Bags & Smash Bags Crossfit

Fitness Bag Σάκος Βάρους 10kg Amila 44662

Tιμή

Αρχική τιμή:58,00 €

44,90 €
04-008-44662
44.90
https://cdn.kinissis.eu/cdn/farfuture/g5hL80LSIq6GBoxMIaYXB2X1Z-Z-qMdpD3f_aloP_vQ/1528202500/sites/default/files/2018-06/04-008-44662_crossfit_power_bag_10kg_amila_44662.jpg
https://www.kinissis.eu/mikroorgana-gymnastikis-kai-axesouar-askisis/vari-varakia/power-bags/fitness-bag-sakos-varous-10kg-amila-44662
Fitness Bag Σάκος Βάρους 10kg Amila 44662
Κωδικός 04-008-44662
Διαθέσιμο / Παράδοση σε 1-5 ημέρες
Power Bags & Smash Bags Crossfit

Bulgarian Bag 5 Kg (29130-5) Liga Sport

Tιμή

Αρχική τιμή:52,80 €

47,50 €
04-006-151366
47.50
https://cdn.kinissis.eu/cdn/farfuture/Ftz3Bpcuhu-d0R7AEev1uTMYZhjn7_kWXy74mG6ACPw/1648027436/sites/default/files/2022-03/bulgarian-bag-5-kg-29130-5-ligasport_0.jpg
https://www.kinissis.eu/mikroorgana-gymnastikis-kai-axesouar-askisis/vari-varakia/power-bags/bulgarian-bag-5-kg-29130-5-liga-sport
Bulgarian Bag 5 Kg (29130-5) Liga Sport
Κωδικός 04-006-151366
Διαθέσιμο / Παράδοση σε 1-5 ημέρες
Tιμή

Αρχική τιμή:56,30 €

50,70 €
04-008-90661
50.70
https://cdn.kinissis.eu/cdn/farfuture/czAnBIVDYcCa9tcvZYskktGQx2KKfD8caJFR6-9NFMU/1684826571/sites/default/files/2023-05/sakos-nerou-amila-hydrobag-15kg.jpg
https://www.kinissis.eu/mikroorgana-gymnastikis-kai-axesouar-askisis/vari-varakia/power-bags/sakos-nerou-me-laves-15kg-hydrobag-90661-amila
Σάκος Νερού με λαβές 15Kg HydroBag 90661 Amila
Κωδικός 04-008-90661
Διαθέσιμο / Παράδοση σε 1-5 ημέρες
ΝΕΟ
soft-bag-15kg-90671-amila
Power Bags & Smash Bags Crossfit

Soft Bag 15kg 90671 Amila

Tιμή

Αρχική τιμή:58,70 €

52,80 €
04-008-90671
52.80
https://cdn.kinissis.eu/cdn/farfuture/9woPDjNx_vi1QaYNqCJhyKwkFOQ6SNjnQQvkDQOhilU/1631877625/sites/default/files/2021-09/soft-bag-15kg-90671-amila.jpg
https://www.kinissis.eu/mikroorgana-gymnastikis-kai-axesouar-askisis/vari-varakia/power-bags/soft-bag-15kg-90671-amila
Soft Bag 15kg 90671 Amila
Κωδικός 04-008-90671
Διαθέσιμο / Παράδοση σε 1-5 ημέρες
Tιμή

Αρχική τιμή:58,70 €

52,80 €
04-008-90662
52.80
https://cdn.kinissis.eu/cdn/farfuture/Fq1eBFjt3uqRfcCKlWki0tIOtqkFyppsEdLyDXd0sq8/1684825584/sites/default/files/2023-05/sakos-nerou-amila-hydrobag-20kg.jpg
https://www.kinissis.eu/mikroorgana-gymnastikis-kai-axesouar-askisis/vari-varakia/power-bags/sakos-nerou-me-laves-20kg-hydrobag-90662-amila
Σάκος Νερού με λαβές 20Kg HydroBag 90662 Amila
Κωδικός 04-008-90662
Διαθέσιμο / Παράδοση σε 1-5 ημέρες
Power Bags & Smash Bags Crossfit

Fitness Bag Σάκος Βάρους 15kg Amila 44663

Tιμή

Αρχική τιμή:66,00 €

52,90 €
04-008-44663
52.90
https://cdn.kinissis.eu/cdn/farfuture/P21tMD-NZ1FGh1v_Ryj6vUgH7DXxRHCZmvAoxcKgxms/1528202624/sites/default/files/2018-06/04-008-44663_crossfit_power_bag_15kg_amila_44663.jpg
https://www.kinissis.eu/mikroorgana-gymnastikis-kai-axesouar-askisis/vari-varakia/power-bags/fitness-bag-sakos-varous-15kg-amila-44663
Fitness Bag Σάκος Βάρους 15kg Amila 44663
Κωδικός 04-008-44663
Διαθέσιμο / Παράδοση σε 1-5 ημέρες
Power Bags & Smash Bags Crossfit

Crossfit Power Bag 5kg PBG-5N Toorx

Tιμή

Αρχική τιμή:63,00 €

53,60 €
06-432-591
53.60
https://cdn.kinissis.eu/cdn/farfuture/UFuUmLaZejy5cJudZC88IEbvYxWE1FQZJrLjcRKv_xE/1573555906/sites/default/files/2019-11/power-bags-5-kg-pbg-toorx.jpg
https://www.kinissis.eu/mikroorgana-gymnastikis-kai-axesouar-askisis/vari-varakia/power-bags/crossfit-power-bag-5kg-pbg-5n-toorx
Crossfit Power Bag 5kg PBG-5N Toorx
Κωδικός 06-432-591
Διαθέσιμο / Παράδοση σε 1-5 ημέρες
Tιμή

Αρχική τιμή:62,20 €

55,90 €
04-008-90663
55.90
https://cdn.kinissis.eu/cdn/farfuture/WiF1VtZzbYj4wSTMqLRkmunU8ltnOh-hPaR5jxu4XZY/1684826168/sites/default/files/2023-05/sakos-nerou-amila-hydrobag-35kg.jpg
https://www.kinissis.eu/mikroorgana-gymnastikis-kai-axesouar-askisis/vari-varakia/power-bags/sakos-nerou-me-laves-35kg-hydrobag-90663-amila
Σάκος Νερού με λαβές 35Kg HydroBag 90663 Amila
Κωδικός 04-008-90663
Διαθέσιμο / Παράδοση σε 1-5 ημέρες
Power Bags & Smash Bags Crossfit

Bulgarian Bag 10 Kg (29130-10) Liga Sport

Tιμή

Αρχική τιμή:62,40 €

56,00 €
04-006-151367
56.00
https://cdn.kinissis.eu/cdn/farfuture/aadRuzv8tXEwZD8eZ_rIsBTrM3Pc2NS3HhUmF1un2nM/1648027514/sites/default/files/2022-03/bulgarian-bag-10kg-29130-10-ligasport_0.jpg
https://www.kinissis.eu/mikroorgana-gymnastikis-kai-axesouar-askisis/vari-varakia/power-bags/bulgarian-bag-10-kg-29130-10-liga-sport
Bulgarian Bag 10 Kg (29130-10) Liga Sport
Κωδικός 04-006-151367
Διαθέσιμο / Παράδοση σε 1-5 ημέρες
ΝΕΟ
soft-bag-20kg-90672-amila
Power Bags & Smash Bags Crossfit

Soft Bag 20kg 90672 Amila

Tιμή

Αρχική τιμή:65,90 €

59,30 €
04-008-90672
59.30
https://cdn.kinissis.eu/cdn/farfuture/k8kzGWa4HdkA6x4-jqu0ig1jYiHVG1LxcdFSGx5Zaq4/1631876224/sites/default/files/2021-09/soft-bag-20kg-90672-amila.jpg
https://www.kinissis.eu/mikroorgana-gymnastikis-kai-axesouar-askisis/vari-varakia/power-bags/soft-bag-20kg-90672-amila
Soft Bag 20kg 90672 Amila
Κωδικός 04-008-90672
Διαθέσιμο / Παράδοση σε 1-5 ημέρες
Power Bags & Smash Bags Crossfit

Fitness Bag Σάκος Βάρους 20kg Amila 44664

Tιμή

Αρχική τιμή:76,00 €

59,90 €
04-008-44664
59.90
https://cdn.kinissis.eu/cdn/farfuture/4FZaxvGAs78GjnpP1DvKPGisToJB1DP2Y_n_P8OwNn4/1528202629/sites/default/files/2018-06/04-008-44664_crossfit_power_bag_20kg_amila_44664.jpg
https://www.kinissis.eu/mikroorgana-gymnastikis-kai-axesouar-askisis/vari-varakia/power-bags/fitness-bag-sakos-varous-20kg-amila-44664
Fitness Bag Σάκος Βάρους 20kg Amila 44664
Κωδικός 04-008-44664
Διαθέσιμο / Παράδοση σε 1-5 ημέρες